Zomer 2014

Angkogel 03 Angkogel 05 Angkogel 06 Angkogel 07
Angkogel 08 Angkogel 11 Angkogel 15 Angkogel 23
Angkogel 24 Emberger Alm 10 Emberger Alm 15 Garlitzenbahn 01
Goldeck 05 Goldeck 08 Mittagsnock 04 Mittagsnock 51
Mittagsnock 54 Mittagsnock 56 Mólltalergletscher 25 Ochsenschluchtklamm 03
Ochsenschluchtklamm 11 Ochsenschluchtklamm 28 Ochsenschluchtklamm 42 Ochsenschluchtklamm 52
Reisseck 10 Reisseck 14 Weissensee 02 Weissensee 21
Weissensee links 16 Weissensee links 27 Weissensee links 33